چوب ایرانی

چوب ایرانی

جدول سایز بندی(mm)
۱۳۰×۱۲
۱۵۰×۱۴
۱۲۰×۱۳
بیشتر بدانید